3 công ty công nghệ mới hoạt động chính về an ninh mạng, công nghệ thông tin, sản xuất phần mềm.

Hồi tháng 8 vừa qua, Tập đoàn Vingroup đã cho ra mắt Công ty cổ phần công nghệ VinTech, ký kết với 50 trường đại học của Việt Nam để xây dựng nguồn nhân lực lâu dài cho ngành công nghiệp công nghệ cao và công bố định hướng trở thành Tập đoàn Công nghệ – Công nghiệp – Dịch vụ.

Để thực hiện định hướng này, ngày 20/11/2018, Hội đồng quản trị Vingroup đã ra nghị quyết về việc thành lập cùng lúc 4 công ty con với tổng số vốn 390 tỷ đồng. Trong đó, có 3 công ty công nghệ và 1 công ty du lịch. Cụ thể:

Vingroup còn vạch ra kế hoạch cụ thể để phát triển mảng công nghệ của mình như sau:

  • Thành lập công ty VinTech nhằm tập trung nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI), sản xuất các phần mềm và nghiên cứu phát triển các nguyên vật liệu thế hệ mới. Công ty đã thành lập hai Viện nghiên cứu là Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn và Viện Nghiên cứu công nghệ cao Vin Hi-Tech (VHT).
  • Tập trung đầu tư trung tâm nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ cao VinTech City theo mô hình của thung lũng Silicon tại Hà Nội. Mục tiêu của VinTech City là tạo ra hệ sinh thái toàn diện tương tự như thung lũng Silicon để phục vụ cho các công ty khởi nghiệp về công nghệ thông tin, bao gồm từ các khu văn phòng làm việc tới chỗ ăn ở… và các công ty dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đi kèm.
  • Lập Quỹ Đầu tư về công nghệ với nhiệm vụ tìm kiếm các cơ hội hợp tác, phát triển những dự án công nghệ – trí tuệ nhân tạo có khả năng ứng dụng cao trên phạm vi toàn cầu. Ngoài việc được hỗ trợ về tài chính, các đối tác của Vingroup sẽ được sử dụng hệ sinh thái của Tập đoàn để tổ chức thực nghiệm và thương mại hóa các sản phẩm.

Như vậy việc thành lập cùng lúc 3 công ty con về công nghệ, Vingroup đang dần hiện thực hóa định hướng phát triển trở thành 1 tập đoàn đa lĩnh vực, trong đó công nghệ là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất, góp phần thúc đẩy sự đi lên của nền công nghệ và công nghiệp Việt Nam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here